+420 778 896 093

Reference

Sklad

Automatizované přečerpávání produktu mezi skladovacími nádržemi. Operátor zadává sadu požadavků pro přesun produktu a systém postupně přesouvá produkt podle aktuálního využití přepravních tras a aktuálního stavu hadiny ve skladovacích nádržích. Řídicí systém PLC Siemens S7-1510SP.

Realizace: Programování PLC a vizualizace / Rok: 2022 / Česká republika

Denaturace lihu

Technologie pro denaturaci lihu. Lih přečerpávaný z cisterny se směšuje s octem podle předem nastaveného žádaného poměru. Automatizace zkrátila dobu denaturace, jelikož směšování probíhá současně s přečerpáváním lihu z cisterny. Technologie je v Ex prostředí. Řídicí systém PLC Siemens S7-1511.

Realizace: Výroba rozvaděčů, montáže, programování PLC a vizualizace / Rok: 2021 / Česká republika

Filtrace

Integrace zařízení pro filtraci octa do automatizovaného výrobního procesu. Automatizace zefektivnila proces filtrace octa. Řídicí systém PLC Siemens S7-1510SP.

Realizace: Projekt elektro, výroba rozvaděčů, montáže, programování PLC a vizualizace / Rok: 2019 / Česká republika

Optická kontrola kompletnosti konektorů + značení laserem

Zařízení pro optickou kontrolu kompletnosti konektorů pro palivové hadice automobilů. Zkontrolované konektory jsou označené laserem Solaris. Kamerový systém Keyence CV-X320R. Řídicí systém PLC Siemens S7-1212.

Realizace: Projekt elektro, programování PLC a vizualizace, kamerový systém / Rok: 2020 / Česká republika

Robotizované pracoviště

Automatizace přesunu dílů směrem od střižného lisu do vstřikolisu. Scara robot Staubli odebírá díly od střižného lisu a ukládá jich do lůžek na stole. Po vložení 4 kusů jsou tyto díly přesunuty manipulátorem Wittmann do formy vstříkolisu. Zařízení obsahuje programovatelné bezpečnostní relé Sick Flexisoft, díky kterému jsou přepojené bezpečnostní obvody 2 lisů + robotů. Řídicí systém Bosch Rexroth VEP30. Řídicí software byl naprogramovaný podle BOSCH standartu OpCon (ATMO). Jsme držitelem certifikátu pro programování OpCon, který je interním standardem pro zařízení v rámci koncernu BOSCH.

Realizace: Projekt elektro a výroba rozvaděče, programování PLC a vizualizace / Rok: 2020 / Česká republika

Porovnání skenu s CAD modelem

Aplikace pro třídění dílů na základě porovnání 2D skenu s CAD modelem (DWG, DXF). Pomocí 3D skeneru LMI Gocator je naskenován profil, který se pak porovnává s referenčním vzorem zadaným uživatelem v podobě 2D CAD modelu. Zařízení je takto schopné kontrolovat tvarovou deformaci libovolných dílů. Kontroly probíhají v reálném čase přímo ve výrobě. Čas kontroly 1 dílu je v závislosti na složitosti v jednotkách sekund, a proto je možné kontrolovat všechny nebo většinu dílů.

Navádění laseru pomocí 3D skeneru Gocator LMI

Zařízení pro značení integrovaných obvodů (čipů) pomocí laseru. Výhoda oproti konkurenčním zařízením je přesnost umístění značeného textu vzhledem k “čipu”. Přesnost značení je nezávislá na poloze “čipu” na paletě. Vždy před značením jsou pomocí 3D skeneru LMI Gocator naskenované všechny “čipy” na paletě. Takto se získá individuální okamžitá poloha a natočení všech “čipů” na paletě. “Čipy” jsou označeny na základě získaných informací od skeneru. Řídící systém PLC Siemens S7-1512, Runtime vizualizace na PC.

Realizace: Projekt elektro a výroba rozvaděče, programování PLC a vizualizace / Rok: 2019 / Česká republika

Navádění laseru pomocí kamery

Rozšíření výroby o laser pro značení dílů Solaris a kameru Cognex IS4500. Pomocí kamery je laser naváděn tak aby označil různé umístěnou etiketu. Následná verifikace označeného kódu a záznam výrobních dat. Řídící systém PLC Siemens S7-1212, Runtime vizualizace na PC.

Realizace: Projekt elektro a výroba rozvaděče, programování PLC a vizualizace / Rok: 2017 / Česká republika

Optická kontrola pantů

Zařízení pro třídění nábytkářských pantů. Zařízení zajišťuje vytřídění nesprávně smontovaných pantů. Současně se kontrolují 2 panty, kde se pomocí 6 kamer vyhodnocuje přítomnost a správnost mechanické montáže kovových komponentů. Řídící systém PLC Siemens S7-1212, Runtime vizualizace na PC, Strojové videní Moravian instruments, kamery DataCam.

Realizace: Kompletní realizace / Rok: 2019 /Slovenská republika

Zkušební stanice pro aktuátory

Jednoúčelový karusel – kamerová kontrola kamerami Cognex, měření těsnosti testerem Schreiner, mechanické měření rozměrů, popis dílů pomocí laserové popisovačky Keyence a inkoustové popisovačky Hitachi, verifikace značeného DMC kódu. Řídící systém PLC Siemens S7-315, runtime vizualizace na PC.

Realizace: Programování PLC a vizualizace / Rok: 2016 / Česká republika

Linka pro plnění kanystrů – Uvedení do provozu

Uvedení do provozu linky pro plnění kanystrů, uzavírání kanystrů a lepení etiket. Linka dokáže plnit 1, 5 a 20l kanystry s olejem. Omron kamera pro kontrolu správného umístění etikety. Řídící systém 6x PLC Siemens S7-1214, 6x operátorský panel vizualizace KTP600 Basic.

Realizace: Uvedení do provozu + programování komunikace mezi PLC a kamerou Omron / Rok: 2017 / Azerbaijan

Manipulátor

Zařízení pro automatizovaný přesun košů směrem od dopravníku na vozík. Koše jsou vzájemně ukládány na sebe a následně operátorem odebrané ze zařízení. Řídící systém PLC Siemens IM 151-8, operátorský panel KTP700. Polohování manipulátoru SINAMICS S120.

Realizace: Programování PLC a vizualizace, parametrování měničů / Rok: 2016 / Česká republika

Tester konektorov

Jednoúčelový stroj pro měření izolačního odporu konektorů, kontrola kompletnosti montáže. Řadící systém PLC Siemens S7-1212, operátorský panel KTP400

Realizace: Programování PLC a vizualizace, parametrování měničů / Rok: 2016 / Česká republika

Linka pro plnění sudů

Poloautomatická linka pro plnění sudů. Operátor zadá počet sudů, jejich velikost a hmotnost náplně. Postupným přesouváním plnicí trysky naplní všechny sudy s přesností na 200g. Řadící systém PLC Siemens S7-1214, operátorský panel KTP600, frekvenční měniče pro pohyb dopravníků Omron. Měření hmotnosti prostřednictvím váhy Sartorius, která komunikuje s PLC přes Modbus TCP.

Realizace: Programování PLC a vizualizace, parametrování měničů / Rok: 2016 / Česká republika

Vysokofrekvenční tester

Tester vysokofrekvenčního ručního nářadí – úhlových brusek. Zákazník je servisní středisko pro ruční nářadí. Operátor má možnost měnit frekvenci a napětí pro testované nářadí. Řešení prostřednictvím Siemens měniče SINAMICS G120C na Profinete, kde se acyklicky mění pracovní body U/f řízení. Řídící systém PLC Siemens S7-1212.

Realizace: Programování PLC a vizualizace, parametrování měničů / Rok: 2016 / Česká republika

Tester ventilů

Jednoúčelový stroj pro výstupní kontrolu montáže vodního ventilu pro automotive. Kontrola se skládá z kontroly těsnosti na testerech CETA – komunikace s PLC přes Profibus. Kontaktní měření tvaru a úplnosti ventilů. Testy pro správnou funkčnost otevírání a zavírání ventilu. Ventily otestované jako vyhovující jsou označeny laserovou popisovačkou MIYACHI. Záznam výrobních dat. Řídící systém PLC Siemens IM 151-8, operátorský panel Comfort TP700. Polohování karuselu SINAMICS S110.

Realizace: Programování PLC a vizualizace, parametrování měničů / Rok: 2016 / Česká republika

Lisování plastových dílů

Montážní stroj plastových dílů. Obsluha vkládá části montovaného dílu na přípravky, kde jsou uchyceny podtlakem. Následně probíhá automatická montáž. Poslední úkon je lisování s kontrolou zaklapnutí “klipsů”. V reálném čase je pozorován průběh zaklapnutí a tomu je podle algoritmu přiřazen přívlastek “vyhovující” nebo “nevyhovující”. Řídící systém PLC Siemens S7-1214, operátorský panel vizualizace KTP600 Basic. Polohování montovaných dílů SINAMICS S110.

Realizace: Programování PLC a vizualizace, parametrování měničů / Rok: 2016 / Česká republika

Závitovací stroj

Jednoúčelový stroj pro vyřezání závitů na plechovém dílu pro automotive. Po vložení dílu do stroje je tento díl napolohován pod závitovací vřetena a zaaretován. Vřetena jsou poháněny synchronními servy, řízení Siemens SINAMICS S120. PLC Siemens IM 151-8, operátorský panel Comfort TP700.

Realizace: Programování PLC a vizualizace, parametrování měničů / Rok: 2016 / Česká republika

Máte zájem o naše služby? Napište nám!