+420 778 896 093

Strojové vidění

Specializujeme se na strojové vidění – optické metody měření a zpracování obrazu z digitálních kamer. Doplňujeme výrobní stroje a linky o možnost kamerové kontroly a to hlavně se zaměřením na kontrolu správné montáže výrobku, kontrolu přítomnosti, měření rozměrů, čtení čárových kódů a textu. Poskytujeme komplexní řešení úlohy od zhodnocení realizovatelnosti, dodání kamerového systému, jeho integrace do výrobního procesu včetně montáže až po včlenění do nadřazeného systému řízení. Často je úloha strojového vidění spojená s mechanickým akčním zásahem do výroby – např. odebrání neshodného výrobku z dopravníkového pásu a podobně. Pro většinu těchto případů umíme nabídnout řešení. Nasazujeme kamerové systémy firem Keyence, Cognex, Moravian Instruments, Sick a Omron.

Nabízíme:

  • posouzení realizovatelnosti inspekční úlohy
  • návrh a dodání kamerového systému
  • instalace u zákazníka
  • integrace do nadřazeného řídicího systému PLC
  • návrh a dodání akčního zásahu do výrobního procesu

Kontrola kompletnosti výrobku

kon1

Při automatizované montáži výrobku může docházet k chybám. Některá část výrobku je z montáže vynechána, případně je namontována nesprávně – opačně orientovaná, umístěná na špatném místě a podobně. Velké množství těchto chyb je možné odhalit a nevyhovující výrobek separovat ještě během montáže.

Bezdotykové měřaní rozměru

kon3

Častokrát zůstane bezdotykové měření jedinou možností jako něco změřit. A to v případě, když je měřený tvar velmi malý, umístěný v poloze, kde se nedostanou měřící kleště nebo je objekt v pohybu.

Čtení 1D a 2D kódů, textu (OCR)

kon5

Snímání 1D (EAN 13, Code 128 …) nebo 2D (QR Code, Data Matrix …) kódů. Informace z přečteného kódu slouží jako podklad pro další výrobní úkon jako například přečtení záznamů, ověření přítomnosti správného typu výrobku a jiné.

Třídění výrobků

kon7

Pomocí strojového vidění je možné roztřídit výrobky, které se od sebe liší barvou, tvarem nebo jiným znakem.

Kontrola kvality potisku

kon1

Při inkoustových tiskárnách (InkJet) může docházet k chybám tisku z důvodu absence inkoustu nebo jeho zatečení. Pomocí strojového vidění je možné tyto chyby odhalit. Možná je i verifikace textu – porovnání přečteného textového řetězce se požadovaným textem.

3D měření

kon3

Pro náročnější aplikace nemusí dostačovat obraz z 2D kamery. Například, pokud je kontrolovaný objekt v nízkém kontrastu vzhledem k pozadí nebo je vyžadováno porovnání objektu s jeho virtuálním modelem. Pro tyto aplikace je možné použit 3D skener. Máme zkušenost s 3D skenerem LMI Technologies Gocator od firmy Turck.

Máte zájem o naše služby? Napište nám!